HTML4 PHP5 MYSQL5 CSS JAVASCRIPT SESSION MD5

Triedna kniha efektívny manažment vyučovania

  • neobmedzene predmetov, používateľov, učební a oddelení
  • prihlásenie pre riaditeľa, učiteľa, rodiča aj žiaka
  • prehľadná evidencia učiteľov, ich odučených hodín, absencie žiakov, aktivít, hospitácií
  • automatický výkaz odpracovaných hodín zamestnancov
  • export do papierovej podoby (HTML)

živá ukážka (LIVE DEMO) kontaktujte ma

pre testovacie prihlásenie použite:
login: test
heslo: TEST12345